Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopisto

ETUSIVU

ESITTELY

AJANKOHTAISTA

TUNTIMUUTOKSIA

NÄYTÖSHARJOITUKSIA

NÄYTÖKSET

TAPAHTUMAKALENTERI

UUTISIA

OPETUSSUUNNITELMAT

OPETETTAVAT LAJIT

SÄÄNNÖT

USEIN KYSYTTYÄ

OPETTAJAT

LUKUVUOSI

LUKUJÄRJESTYS

KUVAGALLERIA

NETTI-TV

HISTORIAA

LINKKEJÄ

PALAUTE/YHTEYDENOTTO

BALETTI RY

TIEDOTTEITA ry

SÄÄNNÖT ry

MUUTA TOIMINTAA ry

YHTEYSTIEDOT

SEINÄJOEN BALETTI- JA TANSSIOPISTO
Laadusta tinkimättä – vastuullista opetusta jo yli 30 vuotta

Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopisto on antanut säännöllistä opetusta jo vuodesta 1974 alkaen. Tiina Rajalan omistama ja johtama koulu käytti aiemmin nimeä Seinäjoen Balettikoulu.

giselle.jpg (60614 bytes) Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopisto antaa viralliseen tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuvaa tavoitteellista ja vuosittain etenevä opetusta. Opistosta saatavat todistukset ovat virallisia mahdollistaen mm. pyrkimisen alan ammattiopintoihin. Opetusta annetaan sekä yleisen että laajan opetussuunnitelman pohjalta. Laaja opetussuunnitelma on ollut käytössä opiston pääaineen klassisen baletin osalta syksystä 2004 alkaen.

Tiina Rajalan ohella opiston opettajat ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneet tanssin perusopetukseen. Opistossa toimivat opettajat ovat saaneet koulutuksensa nimenomaan tanssin opetukseen, mikä osaltaan on luonut opiston nykyisen korkean tason, ja mikä on myös valtakunnallisesti tunnustettu opiston lukeutuessa perusopetuksen osalta valtakunnan eliittiin. Vuosikymmenten rautaisesta kokemuksesta ja pätevästä ammattitaidosta huolimatta esim. Tiina Rajala kouluttaa itseään vuosittain useilla eri kursseilla, joten oppilaat pääsevät aina osallisiksi alan viimeisistä tiedoista. Opetuksen korkea laatu on meille todella tärkeä asia. Laadukkaasta opetuksesta kertovat mm. opiston kautta ammattiopintoihin ja tanssin ammattilaisiksi päätyneiden todella runsas joukko. Myös pedagoginen puoli opetuksessa on meillä tärkeää. Oppilaista tulee osata kantaa vastuuta. Opetuksessa otetaan huomioon aina oppilaiden yksilölliset erot. Näin opiston opettajat tukevat parhaiten oppilasta hänen omista lähtökohdistaan. Yhteistyö huoltajien kanssa on myös tärkeä osa opiston toimintaa.

Koulun varsinaisten opettajien lisäksi tanssiopiston oppilailla on mahdollisuus työskennellä myös koulun ulkopuolisten tanssin ammattilaisten kanssa, jotka toimivat oppilasnäytöksien koreografeina ja ohjaajina sekä tiiviskurssien vetäjinä. Oppilasnäytöksissä on esitetty valtakunnallisestikin taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa todella harvinaisia esityksiä, nimittäin täysmittaisia balettiteoksia mm. Pähkinäsärkijä ja Coppelia, joissa oppilaat ovat päässeet työskentelemän baletin huippuammattilaisen Tallinnalaisen Aime Leisin kanssa. Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopistossa näytösharjoitukset ovat melkoinen lisä opiston oppilaiden normaaleihin tunteihin ja antavat näin oppilaille melkoisesti enemmän kuin mitä pelkät normaalit tekniikkaharjoitustunnit omassa ryhmässä ja perinteiset oppilasnäytökset antaisivat: mm. monia pieniä vinkkejä ja ohjeita itse pitkän uran alan ammattilaisena toimineilta alan ammattilaisilta, kokemuksen ammattilaisten harjoitusmalleihin, suuremmissa ryhmissä työskentelyn ja luonnollisesti harjoitukset yleensä ja niissä vallitseva innokas ilmapiiri sekä itse esitys synnyttävät varmasti useammalle oppilaalle entistä syvemmän innostuksen balettiin ja omaan treenaamiseen. Näytöksien järjestämisen perimmäisenä tarkoituksena ei ole itse näytös, vaan keskeisin seikka on aina itse näytösharjoitukset ja niissä tapahtuva oppilaiden kehittyminen. Näytösharjoitukset lisäävät runsaastikin useiden oppilaiden normaaleja harjoitustuntimääriä normaaliin lukujärjestyksen mukaisiin tunteihin verrattuna, mikä taasen näkyy positiivisesti oppilaiden kehityksessä. Näytöksissä esiintyminen on oppilaille aina vapaaehtoista, mutta mukaan lähteviltä edellytetään luonnollisesti sitoutumista mukanaoloon harjoituksissa.

Aina syntyhetkistään saakka on Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopiston toiminta vaikuttanut laaja-alaisesti koko Pohjanmaan alueella niin opetuksellisesti kuin kulttuurillisestikin. Alueellisesti Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopisto edistää toiminnallaan myös alueen kulttuurielämää ja taiteidenvälistä yhteistyötä. Onhan Tiina Rajalalle myönnettyjä mm.: Seinäjoen kaupungin kulttuuripalkinto vuonna 1996 sekä Artturi Leinosen palkinto 2004 (ensimmäinen tanssitaiteelle myönnetty).

Opettajat

Opiston opettajien yhteystiedot jaetaan oppilaille vuosittain.
Tiedot löytyvät tästä...

Koulun varsinaisten opettajien lisäksi tanssiopiston oppilailla on mahdollisuus työskennellä myös koulun ulkopuolisten tanssin ammattilaisten kanssa, jotka toimivat oppilasnäytöksien koreografeina ja ohjaajina sekä tiiviskurssien vetäjinä.

Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopiston jäsenyydet:

Suomen tanssioppilaitosten liitto(STOPP), Balettipedagogit ry, Lasten varhaiskasvattajat ry (DaCi Finland), Dance Health Finland, Pohjanmaan Tanssitoimikunta.Tunneista ja vapaista oppilaspaikkoista tiedustelut:
puh. 040 5310 540 /
Tiina Rajala.       
Tiedustelut:   Tiina Rajala    puh. 040 5310 540   (ma-pe klo 9.00-15.00)